Dengan Asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak ada tuhan selain Allah, kepada-Nya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan pemilik arasy yang sangat agung. Apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi dan yang tak dikehendaki tak akan terjadi. Aku bersaksi bahwasanya Allah sangat berkuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kejelekan jiwaku dan dari kejelekan seluruh makhluk yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhannku di atas jalan yang lurus.

Ya Allah, dengan kecemerlangan cahaya agung arasy-Mu, aku bersembunyi dari musuh-musuhku. Dengan tirai keagungan dari kesempurnaan kemuliaan-Mu aku berlindung tipu daya orang yang menyakitiku. Dengan kekuasaanmu yang sangat agung aku berlindung dari segala keburukan penguasan dan syetan pengganggu. kepada hamparan berbagai nikmat-Mu serta beragamnya pemberian-Mu aku bermohon. Bagaimana aku takut, sementara Engkau adalah harapanku. Bagaimana aku khawatir sementara Engkau adalah sandaranku. Kuserahkan diriku kepada-Mu dan kupasrahkan kepada-Mu segala urusanku. Aku bertawakal pada setiap keadaanmu kepada-Mu. Semoga Allah selalu mencurahkan shalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, sembuhkan aku, cukupkan aku, kalahkan orang-orang yang ingin mencelakaiku, wahai Pemenang yang tak pernah kalah. Engkau mengendalikan setiap pengintai yang mengintai, setiap perencana yang berencana. Engkau mengetahui setiap orang yang hasut, serta setiap orang yang bersifat memusuhi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad allahush shomad lam yalid wa lam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Demikianlah Allah tuhan kami. Cukuplah Allah bagi kami sebaik-baik perwakilan dan sesungguhnya Dia maha kuat dan kokoh.

Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang. Wahai yang Maha Hidup dan Maha Kokoh, dengan rahmat-Mu aku bermohon pertolongan. Maka tolonglah aku dan jangan Kau serahkan aku pada diriku sendiri sekejap matapun. Ya Allah, perbaikilah urusanku, seluruhnya.

Wahai yang kekuatannya Maha Teguh. Wahai yang kokoh kedudukannya Wahai yang Maha Mulia. Aku merendahkan diri di hadapandengan kemuliaan-Mu semua yang Kau ciptakan. Semoga shalawat terkirim kepada Nabi Muhammad dan Keluarganya serta cukupkanlah bagiku perbekalan seseorang seperti yang Kau kehendaki.

Dengan Asma Allah, dengan Allah, untuk Allah dan di Jalan Allah serta agama Rasulullah saw. Ya Allah, hindarkanlah aku dengan kekuatan-Mu, kehendak-Mu dan kuasa-Mu, dari kejelekan setiap orang yang berniat jelek, dari tipuan para penipu. Sesungguhnya Aku menyukai orang-orang baik dan orang-orang terpuji. Kirimkanlah shalawat untuk Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad.

Dengan menyebut asma Allah, dengan Allah, kepada Alah dan di jalan Allah. Ya Allah, kepada-Mu aku menyerahkan diriku dan hanya kepada-Mu aku hadapkan wajahku. Kepada-Mu lah segala urusan kuserahkan maka jagalah daku dengan penjagaan yang paling aman di hadapan dan belakangku. Di kanan dan kiriku. Di atas dan bawahku. Tolakkan (segala bahaya) dariku, dengan kekuasaan dan kekuatan-Mu karena sesungguhnya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha tinggi dan agung.

Dengan asma Allah, cukuplah bagiku Allah. Kepada-Nya aku berserah diri. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada-Mu kebaikan urusanku semuanya. Aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan dunia dan azab akhirat. Semoga Allah  mencukupinya, segala urusan yang membuat susah dari segala urusan dunia dan akhiratnya.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.‎ Wahai pencipta makhluk, wahai yang membentangkan rizki.‎ Wahai yang membelah biji. Wahai yang mencipta nafas. Yang menghidupkan yang mati. Yang mematikan yang hidup. Yang mengekalkan yang teguh. Yang menumbuhkan tetumbuhan, perlakukan aku sebagaimana Engkau adalah ahlinya, jangan perlakukan aku sebagaimana aku adalah ahlinya. Engkau pemilik ketakwaan dan pemilik ampunan.

Dengan asma Allah, wahai Penjaga, wahai yang maha menjaga, wahai yang maha mengawasi, Wahai yang Maha Hidup dan Maha Kokoh, dengan rahmat-Mu aku bermohon pertolongan. ‎Maka tolonglah aku dan jangan Kau serahkan aku pada diriku sendiri sekejap matapun. Ya ‎Allah, perbaikilah urusanku, seluruhnya.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Dengan nama Allah, aku memohon perlindungan kepada Yang Maha Pengasih darimu, baik kamu takut atau tidak takut kepada Allah. Aku memohon penjagaan kepada Allah Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat dari bahaya pendengaranmu dan pandanganmu. Engkau tidak memiliki kekuasaan atasku, atas pendengaranku dan pandanganku, rambutku dan kulitku, dagingku dan darahku, otakku dan syarafku serta tulangku, atas hartaku dan rizki yang diberikan oleh Tuhanku kepadaku. Aku memohon tirai (penjagaan) antara aku dan kamu dengan tirai kenabian. Dengan tirai ini para Nabi Allah memohon perlindungan dari kesombongan orang-orang yang sombong dan fir’aun-fir’aun (para penguasa zalim). Jibril di kananku dan Mikail di kiriku, Israfil di belakangku dan Muhammad saw di depanku. Allah-lah yang akan hadir padaku secara tiba-tiba untuk menjagaku dari kejahatanmu dan kejahatan setan. Ya Allah, kejahilan dia tidak dapat mengalahkan kehadiran-Mu untuk menakut-nakutiku agar aku lari dan bersembunyi. Ya Allah kepada-Mu aku berlindung, ya Allah kepada-Mu aku berlindung, ya Allah kepada-Mu aku berlindung.

Wahai maha Cayaha, wahai yang maha jelas, wahai yang maha menjelaskan, wahai yang maha bercahaya, wahai Tuhan, hindarkan daku dari segala kejelekan dan segala mara bahaya zaman. Aku bermohon kepadamu akan keselamatan pada hari ditiup sangkakala.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai yang maha kuat dalam kekuatannya. Betapa agung kekuatan-Nya dalam puncak keagungannya. Wahai yang maha perkasa, kuatkan aku dengan keperkasaan-Mu. Kuatkan diriku dengan pertolongan-Mu. Tolak dariku beragam godaan syetan dan singkirkan dia dengan kekuatan-Mu. Cegah dariku kuasa syetan dengan perbuatan-Mu. Ya Allah, jadikan diriku sebaik-baik ciptaan-Mu, wahai yang esa, wahai yang maha tunggal, wahai yang tak berbilang, wahai sandaran (para penyandar).

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai sandaranku ketika masa sulitku, wahai penolongku di kala sedihku, wahai yang menemani di kesendirianku, jagalah diriku dengan mata-Mu yang tak pernah tertidur. Jagalah diriku dengan perlindungan-Mu yang tak pernah terputus.

Dengan asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai pemilik ikhtiar segala sesuatu, pemecah belah pasukan (musuh) yang kokoh bersatu, wahai pembuka pintu-pintu, wahai penyebab seluruh sebab, anugerahilah kami sebab (penjagaan) yang tak mampu kami cari dan hadirkan, demi hak –dua kalimat syahadat- La Ilaha Illallah, Muhammad Rasulullah, shalawat Allah atasnya dan seluruh keluarganya.